Varjenje je postopek, pri katerem se dva kosa kovine spoji v enega. Da bi to dosegli, je razumljivo potrebno doseči dovolj visoko temperaturo, do katere pa lahko pridemo po različnih postopkih. Največkrat se uporablja MIG, MAG in TIG varjenje, za prav vse postopke pa velja, da je na prvem mestu zagotavljanje varnosti.

Poleg visokih temperatur se pri varjenju tvorijo tudi strupeni plini, uporablja se električni tok, med varjenjem pa naokoli letijo tudi žareči delci, ki lahko poškodujejo kožo ali oči. Poleg varnosti samega varilca je potrebno poskrbeti še za varnost drugih delavcev v prostoru in prostora samega.

Zaščitna oprema

Vemo, da se pri varjenju ustvarjajo visoke temperature, prihaja do nenadzorovanega gibanja žarečih delcev, obenem pa je očem nevarno tudi močno sevanje. Da bi se varilec primerno zaščitil pred pričetkom dela, mora poznati tako nevarnosti kot tudi zaščitno opremo.

Kar se tiče oči, jih lahko zavarujemo na dva načina, in sicer z varilsko masko ali očali. Prednost maske je v tem, da poleg oči zaščiti tudi obraz in vrat, očala pa so nekoliko bolj udobna pri delu, a žal ščitijo zgolj oči. Zaradi visokih temperatur in odprtega ognja je nujno, da so vsa zaščitna oblačila in oprema iz negorljivih materialov.

Zaščitna oprema pri varjenju
Prednost obrazne maske pred očali je, da maska zavaruje celoten obraz.

Obvezna oprema vsakega varilca so tako: negorljiv suknjič ali jakna, hlače in rokavice. Misliti pa je potrebno tudi na obutev, ki mora biti prav tako negorljiva ter tesno zaprta okoli gležnjev, da se prepreči možnost padca žarečega delca vanjo.

Pregled delovne opreme

Varilska oprema mora biti brezhibna. Ne glede na to, ali se vari s plinom ali elektrodami, je nujen pregled opreme pred vsako novo uporabo orodja. Ta naj zajema pregled celotne opreme. Električne naprave morajo biti z virom električnega toka povezane z brezhibnimi in nepoškodovanimi kabli. Enako velja v primeru plinskih cevi, kjer je potrebno preveriti tudi, ali gre za ustrezen plin oziroma mešanico.

Zaščita delovnega območja

Da bo varjenje potekalo varno in v nadzorovanem okolju, je potrebno pred pričetkom dela ustrezno pripraviti delovišče. V prvi vrsti odstraniti vse morebitne gorljive elemente, ki bi lahko prišli v stik z ognjem ali kakšnim žarečim delcem.

Nikakor se v bližini ne smejo nahajati krpe, po možnosti celo mastne, kar je idealna podlaga za gorenje in potencialno katastrofo. Zaščititi je potrebno tudi sosednja delovišča, v kolikor se tam nahajajo sodelavci. Če gre za več delovnih mest, ki so precej blizu, je smotrno razmisliti o varilski zavesi, s katero se enostavno loči prostor, kjer se vari, od sosednjih. V bližini se mora vedno nahajati tudi aparat za gašenje.

Ustrezno prezračevanje

Pri varjenju pa nista edina nevarnost zgolj visoka temperatura in električni tok. Ustvarjajo se namreč tudi strupeni plini, zato je potrebno poskrbeti, da se jih odvede iz delavnice oziroma delovišča, kjer se vari. Priporočljivo je uporabiti ustrezen prezračevalni sistem (naprave za odsesavanje), v vsakem primeru pa odpreti okna.

V primeru, da zaradi narave dela ni mogoče optimalno poskrbeti za prezračevanje, pa je treba uporabiti ustrezno masko, ki varilca ščiti pred vdihavanjem toksičnih plinov, ki se tvorijo pri varjenju.

Uporaba ustrezne opreme

Ker je varjenje mogoče po več postopkih, je za začetek potrebno ustrezen postopek poznati in ga uporabljati zgolj takrat, ko so zanj izpolnjeni vsi pogoji. Nekatere tehnike varjenja niso primerne za delo zunaj v dežju ali snegu. Prav tako je potrebno z opremo ravnati preudarno in po navodilih proizvajalca.

Varilska oprema mora biti vedno brezhibno čista in shranjena v suhem prostoru. Pri varjenju s plinom je potrebno vedno preveriti še stanje plinske jeklenke ter njeno pravilno delovanje. Med delom je lahko v stiku z rokami zgolj nepoškodovana varilna ročka in nikakor ne kakšen predelan kos orodja.

Vir: https://www.kovinc.si/varjenje/varnost-pri-varjenju

Avtor

Oče dveh otrok. Mož najboljši ženi. Podjetnik po duši in srcu. Vedno pripravljen na nove izzive. V prostem času kolesar, pohodnik, včasih pa tudi rekreativen nogometaš. Nekoč prostovoljni gasilec in trobentaš.

Komentiranje ni mogoče.