Ko govorimo o svetu kovinsko predelovalne industrije, je pomembno poudariti, kako pomembni so določeni certifikati, s katerimi podjetje jamči kakovost opravljenega dela. Pa ne gre zgolj za certifikate, ki pričajo o tem, da boste na tem naslovu deležni vrhunskega varjenja.

Različni doseženi certifikati podjetju dajejo kompletno sliko, s katero se predstavi trgu. Gre za dokazila o tem, da ravna pošteno s svojimi zaposlenimi, se zaveda varovanja okolja in stremi k napredku, ki bo poskrbel tako za bolj kakovostno izvedbo del kot tudi za vse ostalo, kar sodi poleg. In kateri certifikati so to?

Certifikat ISO 9001

Ko govorimo o certifikatu ISO 9001, povejmo, da gre za certifikat, ki si ga prisluži podjetje, ki dokazuje svojo kvaliteto. Če povzamemo, gre pri tem certifikatu za dokazilo o tem, da se podjetje zaveda svoje vloge v smislu poštenega dela in plačila, ve, kaj sta etika in kultura. Ob vsem tem pa lahko naročnik na koncu pričakuje tudi vrhunski izdelek.

Certifikat ISO 14001

Certifikat z oznako ISO 14001 spada med tiste certifikate in dokazila, za katera pravimo, da so »zelena«. Živimo v času, ko se še kako dobro zavedamo, kaj pomeni skrb za okolje in kaj bi pomenilo, če tega ne bi imeli v mislih. S tem bi za kvalitetno življenje prikrajšali naše zanamce, otroke, potomce, ki bi morali živeti v neprimernih pogojih zaradi naše krivde.

Še posebej v kovinsko predelovalni industriji je ta problematika zelo pereča. Potrebno se je zavedati, kaj pomeni nepotreben odpad za naše okolje in kako močno nanj vpliva prevelika poraba energije. Vse to je moč močno omejiti in zmanjšati negativen vpliv na okolje, a le s premišljenimi dejanji, kot so vlaganje v nadgradnjo, posodobitev strojne opreme in ekološko zavedanje.

Certifikat ISO 45001

Podjetje, ki nekaj da na svoje zaposlene in se zaveda, da brez njih ne bi moglo ne rasti in ne obstajati, bo to zavedanje podkrepilo z osvojenim certifikatom ISO 45001. Skrb za zaposlene pomeni, da svoje delo opravljajo v odličnih pogojih, so za svoje delo primerno plačani in imajo možnost za napredek ter v vsakem trenutku zagotovljeno socialno varnost.

Primer certifikata: ISO 45001
Primer certifikata: ISO 45001 (Kovinc d.o.o.)

Podjetje, ki se lahko pohvali s takšnim certifikatom, ne izkazuje zgolj tega, da sledi zakonu in zakonskim določilom. Takšno podjetje dejansko skrbi za svoje zaposlene, jih ceni in ustvarja najboljšo možno klimo v podjetju. Na ta način bodo zaposleni visoko motivirani, motivacija pa pomeni tudi kvalitetno opravljeno delo.

Certifikat EN 1090

Če govorimo o jeklarski industriji, potem je omenjeni certifikat zagotovo eden tistih, ki naročniku zagotavljajo, da se je znašel na pravem mestu. Certifikat EN 1090 dokazuje, da boste na tem mestu prejeli zgolj najbolj kvalitetne izdelke iz jekla, ki bodo ustrezali vsem potrebnim standardom kakovosti.

Certifikat ISO 3834-2

Dotaknimo se še enega certifikata s področja kovinsko predelovalne panoge. Gre za certifikat, ki govori o tem, da se v podjetju ukvarjajo z najbolj kvalitetnim varjenjem. Gre namreč za projekte, ki zahtevajo različne tehnike varjenja in varilce, ki so usposobljeni za opravljanje tega dela. Podjetje s tem certifikatom bo to vsekakor zagotovilo.

Avtor

Oče dveh otrok. Mož najboljši ženi. Podjetnik po duši in srcu. Vedno pripravljen na nove izzive. V prostem času kolesar, pohodnik, včasih pa tudi rekreativen nogometaš. Nekoč prostovoljni gasilec in trobentaš.

Komentiranje ni mogoče.