Neizbežno dejstvo je, da se mora vsako podjetje močno posvetiti financam, če želi poslovati uspešno. Ko govorimo o financah, pa je nanje potrebno pogledati iz različnih zornih kotov. Ni pomembno samo, koliko podjetje zasluži, ampak kako sploh vstopi na trg.

Torej je treba biti previden že pri samem poslovnem in finančnem načrtu, ki mora zajemati tako ustanovitev in tekoče poslovanje kot morebitne nepredvidene izdatke, zastoje in dogodke, na katere samo nima vpliva. Eden takšnih primerov je denimo epidemija koronavirusa covid-19.

Prvi korak pred vstopom na trg

Že pri ustanavljanju podjetja se mora podjetnik zavedati vseh začetnih stroškov kot tudi potrebe po začetnem kapitalu za zagon posla. Vse to je seveda odvisno od vrste posla, a najpomembnejše je, da se pred tem pripravi ustrezen poslovni in finančni načrt, ki mora biti vzdržljiv.

Ko je poslovni načrt enkrat pripravljen, to pomeni, da so vanj zajeti tudi stroški za nabavo materiala, plače zaposlenih in tekoči stroški. V primeru napake pri začetnem koraku se lahko posledice razkrijejo ob prvih težavah, ki pa lahko vodijo precej nižje kot bi sicer, če bi bilo podjetje finančno nanje pripravljeno.

Pridobivanje tveganega kapitala

Na trgu obstaja tudi tvegan kapital, do katerega je moč priti z dobro zamišljenimi in predstavljenimi projekti. A beseda »tvegan« ni zaman postavljena pred kapital. Gre pa v tem primeru navadno za tveganje tistega, ki v podjetje ta kapital vlaga.

Potrebno je biti pozoren na vse pogoje in drobni tisk, ki jih prejem tveganega kapitala prinaša s seboj. Obljubljajte zgolj tisto, kar lahko daste od sebe, in nikoli na pamet. Če nekdo vloži svoj kapital v vaše podjetje, bo rade volje tudi priskočil na pomoč, da boste hitreje zrasli. Sprejmite pomoč, a ponovno, pozor na pogoje.

Vlaganje v razvoj

Podjetje, ki raste in pridobiva na vrednosti, mora premišljeno vlagati tudi v razvoj. Proizvodna podjetja v nabavo novejše strojne opreme, transportna v širitev voznega parka in tako dalje. Le na ta način vas konkurenca ne bo ujela na levi nogi.

Tovrstno vlaganje denarja je smotrno, a zgolj v primeru, da imate realne možnosti za rast in boste z novimi pridobitvami naredili še več posla. Podjetja, ki ne vlagajo v razvoj, sčasoma ostanejo nekje zadaj za konkurenco, ki jih v nekem trenutku popolnoma prekrije do stanja nevidnosti na trgu.

Plemenitenje kapitala in vrednostni papirji

Enako kot to velja na zasebni ravni, je najboljši nasvet vsakemu podjetniku, da skuša oplemenititi kapital podjetja zgolj s tistim delom, ki ga lahko pogreši. Pa naj bo to na kratek ali dolgi rok. Ne želite se zaplesti v situacijo, ko je potrebno za plemenitenje še malce počakati, morebitne težave v podjetju pa zahtevajo finančno injekcijo ta hip.

Nemalokrat se pripeti tudi, da podjetje ne izbere ustreznega trenutka za večje kopičenje zalog. Zgodi se, da zaloge kupi po dokaj visoki ceni, cena pade in nenadoma je njihov končni izdelek močno osiromašen zaslužka. Vedno je potrebno spremljati trge in imeti po možnosti v podjetju zaposleno osebo, ki se ukvarja zgolj z nabavo in skrbjo za zaloge.

Jože
Avtor

Oče dveh otrok. Mož najboljši ženi. Podjetnik po duši in srcu. Vedno pripravljen na nove izzive. V prostem času kolesar, pohodnik, včasih pa tudi rekreativen nogometaš. Nekoč prostovoljni gasilec in trobentaš.

Komentiranje ni mogoče.