Ključna razlika med s.p. in d.o.o. je ta, da je d.o.o. pravna oseba, ki je ločena od družbenikov, torej lastnikov. Za to obliko poslovanja je značilno, da se plačuje davek na dobiček po stopnji 17 %. Samostojni podjetnik pa ima dve možnosti. Prva je ta, da je obdavčen na dobiček, in sicer po dohodninski lestvici. Druga možnost je, da je obdavčen kot normiranec, in sicer po stopnji 4 % davka od prihodkov. Pri tem se upoštevajo normirani stroški v višini 80 %, na preostalo razliko, 20 %, pa se plača davek po stopnji 20 %.

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. ni redko, zato vam bomo v nadaljevanju poskušali na kar se da enostaven in kratek način razložiti postopek poteka. Najpomembneje pa je, da že sedaj veste, da je postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o. preprostejši kot zaprtje s.p. ali odprtje novega d.o.o.

Možnosti za preoblikovanje podjetja

Še preden se boste preoblikovanja s.p. v d.o.o. konkretno lotili, je najbolje, da si vzamete čas in se temeljito posvetujete z računovodjo, odvetnikom in davčnim svetovalcem. Skupaj preglejte računovodske izkaze. Če bo prenos večji, boste potrebovali še revizijsko oceno. O preoblikovanju ne pozabite obvestiti svojih poslovnih partnerjev.

Preoblikovanje podjetja
Pred preoblikovanjem podjetja se posvetujte s strokovnjaki.

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. lahko opravite na dva načina. S.p. lahko prenesete na novo kapitalsko družbo ali na prevzemno kapitalsko družbo. Pri tem družba prevzame prav vse pravice in obveznosti s.p. ter tako vstopa v vsa pravna razmerja podjetnika, in sicer v vlogi univerzalnega pravnega naslednika.

Potek preoblikovanja s.p. v d.o.o.

Najprej si boste morali izbrati obračunski oziroma presečni dan. To je dan, na katerega se bo vaš s.p. preoblikoval v d.o.o. Dobri poznavalci, ki vam bodo pri tem stali ob strani, vam bodo predlagali 31. december. V tem času boste namreč imeli pripravljene že vse bilance, zato vam jih ne bo treba še enkrat pripravljati, kot bi bilo to potrebno, če bi si izbrali kak drug datum.

Če pa v vašem primeru 31. december ni možen datum za preoblikovanje podjetja, je najbolje, da si izberete vsaj zadnji dan v mesecu.

Kaj se zgodi na presečni dan?

Na presečni dan boste kot podjetnik davčno gledano prenehali delovati. Pripraviti boste morali končni obračun davka iz dejavnosti na ta dan.

Takoj naslednji dan je prvi dan davčnega obdobja za davek od dohodkov pravnih oseb. Za s.p. je potrebno zadnji davčni obračun predložiti v 30 dneh, in sicer od vpisa preoblikovanja v sodni register. Tega datuma ne boste izbrali sami, ker je odvisen izključno od delovanja sodišča.

Po izbranem presečnem dnevu boste morali pri registrskem organu vložiti prijavo za vpis prenosa. V primeru, da ste se odločili za prenos na novo kapitalsko družbo, boste morali k sklepu o prenosu podjetja dodati še akt o ustanovitvi družbe. V njem boste morali navesti, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika.

Jože
Avtor

Oče dveh otrok. Mož najboljši ženi. Podjetnik po duši in srcu. Vedno pripravljen na nove izzive. V prostem času kolesar, pohodnik, včasih pa tudi rekreativen nogometaš. Nekoč prostovoljni gasilec in trobentaš.

Komentirajte prispevek